TWI4x4

(66)95-2632356, (66)95-8302992
twi4x4trading@gmail.com Mon-Sat 8.00-17.00

เกี่ยวกับ

[one_half_first][ls_box color=”” width=”100%” text_align=”left” margin_bottom=”150px” margin_top=”150px”][/ls_box][/one_half_first]

[one_half_last]

 

Twi4x4

เป็นแบรนด์ในเครือ Thitiyontthavee ที่ขยายตัวมาเมื่อปี 2017 จุดประสงค์หลักคือ เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพสินค้าทั้งการตกแต่งภายในและภายนอกกะบะ 4WD เพื่อความเหมาะสมและสวยงามแก่ตัวรถ แบรนด์ “Twi” ได้ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจัดหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และให้ความสำคัญในขั้นตอนการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

มุมมองในการทำธุรกิจ

เราได้ขยายสินค้าออกสู่ต่างประเทศ อาทิ ในประเทศเพื่อนบ้านและในยุโรป เช่นเดียวกับการเอาใจใส่ในกระบวนการการผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น

หน้าที่สำคัญ

เรามีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนากลวิธีด้านวิศวกรรมและอุปกรณ์กลไกต่างๆโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อการบริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

เป้าหมายและกลุ่มลูกค้า

การบริการคือปัจจัยสำคัญในการดูแลลูกค้า เรายังมีการบริการลูกค้าด้วยการสั่งออเดอร์จากลูกค้าที่ต้องการดัดแปลงเฉพาะส่วนภายนอกรถยนตร์อีกด้วย

[/one_half_last]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *